NAŠI PARTNERI

Pri potvrdení záujmu o naše služby nasledujú tieto kroky : 

  1. Podpíšete pred zmluvu vrátane počtu osôb požadovanej úlohy, požadovaných technologických zručností a očakávaného trvania
  2. V druhom kroku vám posielame profily, ktoré potvrdíte alebo odmietnete
  3. V poslednom kroku dokončíme a podpíšeme zmluvu a môžeme začať pracovať na vašich požiadavkách

Tel.: +421 908 651 113


lotario@lotario.sk

 


Fraňa Kráľa 6547/59, Michalovce 071 01