Služby

Naši špecialisti sú zvyčajne všetci pridelení na interné alebo externé / outsourcingové projekty.

Potrebujeme minimálne 2, maximálne 3 mesiace aby sme mohli vybrať alebo prípadne nájsť a najať  správne osoby pre váš projekt.

Pri potvrdení záujmu o naše služby nasledujú tieto kroky : 

1.

V prvom kroku podpíšete predzmluvu vrátane počtu osôb požadovanej úlohy, požadovaných technologických zručností a očakávaného trvania.

2.

V druhom kroku vám posielame profily, ktoré potvrdíte alebo odmietnete.

3.

V treťom a poslednom kroku dokončíme a podpíšeme zmluvu a môžme začať pracovať na vašich požiadavkách.

Ponúkame  

Profesionálny osobný IT outsourcing 

Softvérové riešenia od nuly

Konfigurácia a implementácia

Administrácia

Networking

Podpora

Inštalácie

Školenia

Testovanie